Projecten MWK 

Juli 2015 - Project SCC, Sport Connects Cultures:

Er is helaas nog steeds veel ophef over asielzoekers en vluchtelingen. Graag wilde ik het kleine verschil maken, waardoor ik het project SCC, Sport Connects Cultures heb opgestart. Hiermee wil ik vechtsport integreren binnen het asielzoekerscentrum (AZC) in Breda. De doelgroep binnen het AZC kennis laten maken met een divers sportaanbod, gericht op vechtsporten. De doelgroep binnen het AZC verleiden tot sportdeelname en hiermee de sportparticipatie verhogen. Verschillende culturen met elkaar verbinden en de doelgroep binnen het AZC kennis laten maken met de Nederlandse cultuur en bijbehorende normen en waarden. De doelgroep leert daarnaast samen te werken en om te leren gaan met emoties. Verder biedt het hen uiteraard een zinvolle dagbesteding. 

September 2015 – project BOKS:  

Het project BOKS is ontwikkeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met lichte hulpvragen. De persoonlijke begeleiding bestaat uit persoonlijke kickbokstraining en gespreksvoering op maat, omdat ik ervan overtuigd ben dat men door middel van (vecht)sport méér kan bereiken dan door enkel een gesprek achter een bureau. Persoonlijke doelen staan centraal, waarbij het kickboksen als middel ingezet wordt om te werken aan de sociale, emotionele en mentale ontwikkeling. Samen met het kind en diens ouder(s) zal ik de gewenste doelen in kaart brengen en er alles aan doen om samen deze doelen te bereiken. Het programma zal per kind verschillend zijn, afhankelijk van hetgeen er uit het vrijblijvend kennismakingsgesprek komt.

Het project BOKS geldt voor kinderen die bijvoorbeeld gepest worden, moeilijk uit hun schulp komen, weinig (zelf)vertrouwen hebben of vanwege een andere reden aan zichzelf willen werken. De begeleiding wordt afgestemd op de leeftijd en het niveau van het kind of de jongere. Door periodiek één op één contact te hebben kan ik de voortgang bewaken en aandachtspunten kenbaar maken. De hoeveelheid persoonlijke begeleiding en training is afhankelijk van de inschatting die ik maak en van de behoefte van de ouders en het kind. Ouders mogen, indien gewenst, te allen tijde bij de begeleiding aanwezig zijn.

De combinatie pedagogiek, sport, spel en creativiteit is een unieke manier om aan doelen te werken. De nadruk ligt in het programma dus niet op het aanleren en/of verbeteren van de kickbokstechnieken, maar op het stimuleren van de sociale, emotionele en mentale ontwikkeling van het kind. 

Wilt u uw kind aanmelden voor BOKS? 
Dan kunt u via de afbeelding alvast het intakeformulier uploaden. Deze kunt u mee sturen in de mail naar stevie@mwk-breda.nl

 

BOKS